Alegoria

Alegoria to miejsce i struktura, w której toczy się twórczy dialog, służący budowaniu kultury dialogu, relacji i współpracy. Fundacja, która pierwotnie wyrosła na współpracy z lokalnym środowiskiem w Tarnowie, teraz działa w skali ogólnopolskiej.
Konferencje, warsztaty, debaty, seminaria, inspiratoria, wystawy, prelekcje, wykłady – oto nasze narzędzia – na razie na stacjonarnych 290 m² w centrum Tarnowa.
Natomiast w przestrzeni online oferujemy webinary, kursy online, zasoby wiedzowo – ćwiczeniowe stworzone przez naszych przyjaciół – trenerów i terapeutów jako baza rozwoju człowieka w jego wymiarach: fizycznym, intelektualno – emocjonalnym oraz duchowym.

Nasza misja

Fundacja Alegoria to miejsce SpoTKANIA. „Tkamy” więzi między ludźmi i umożliwiamy wymianę opinii. Robimy co w naszej mocy, by każda organizowana przez nas inicjatywa była WyDARzeniem. Działamy, by „obdarowywać” się nawzajem swoją wyjątkową perspektywą oraz podpowiadać: PO CO I JAK ŻYĆ? Jesteśmy po to, by budować jedność w różnorodności.

Wizja

Tworzymy miejsce w Tarnowie i online, w którym dajemy możliwość zadbania o wielowymiarowość człowieka: jego fizyczność, sferę intelektualno – emocjonalną oraz duchową. Pomagamy w odkrywaniu misji życiowej oraz realizowaniu jej w praktyczny sposób.

Wartości

• otwartość na różne punkty widzenia,
• gotowość do dialogu, uwzględniającego potrzeby każdej ze stron,
• wspieranie poczucia wspólnoty i wzajemnej współzależności,
• twórcze poszerzanie horyzontów postrzegania świata,
• szacunek i empatia do siebie oraz do innych,
• odwaga w odkrywaniu misji życiowej oraz jej realizowaniu.