Traditional feel in the kitchen

The freestanding Heritage Series cookers show off three different matt colors to increase the charme of an unique imprint: the…

Read More
Finansowanie

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski,
przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Finansowanie

Koszyk

Back to Top